Potrzebne dokumenty

Umowy o pośrednictwo otwieramy bezpłatnie z Osobą (lub Firmą) zainteresowaną sprzedażą, kupnem, wynajmem, zamianą, dzierżawą nieruchomości. Umowę o pośrednictwo w sprzedaży podpisać może także osoba upoważniona. W takiej sytuacji konieczne jest:

 • pełnomocnictwo notarialne, w przypadku zaś kupna - do czasu aktu notarialnego - wystarczy zwykłe pełnomocnictwo pisemne.

Przy zgłoszeniu każdej nieruchomości do sprzedaży i innych transakcji należy dostarczyć:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • akt notarialny nabycia nieruchomości,
 • ewentualnie zdjęcia i klucze.

Ponadto w przypadku sprzedaży:

 • mieszkania: zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przydziale mieszkania, odpis z Księgi Wieczystej z ostatnich 3 miesięcy,
 • domu gotowego: odpis z Księgi Wieczystej z ostatnich 3 miesięcy,
 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub inny akt własności,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • domu w stanie surowym (rozpoczęta budowa): odpis z Księgi Wieczystej z ostatnich 3 miesięcy,
 • pozwolenie na budowę,
 • dziennik budowy, oświadczenie inspektora nadzoru,
 • mapkę geodezyjną,
 • działki: mapkę geodezyjną,
 • odpis z Księgi Wieczystej z ostatnich 3 miesięcy,
 • zaświadczenie z planu przestrzennego miasta lub gminy,
 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub inny akt własności.

Umowy pośrednictwa zawieramy w siedzibie firmy (w wyjątkowych przypadkach u Klienta) wyłącznie w formie pisemnej.